Actueel

29/05/2020
Hoe ga je aan de slag met participatie als het coronavirus ervoor zorgt dat mensen elkaar niet…
27/05/2020
Meer natuur voor hetzelfde geld. Negen organisaties in Friesland denken dit samen beter te kunnen…
26/05/2020

Rapport Lokaal bestuur in tijden van corona

Uit onderzoek blijkt dat 76% van de Nederlanders verminderde democratische controle op het…
25/05/2020

Online participatie als brug tussen overheid en samenleving

Inspiratiegids Digitale Participatie voor gemeenten, provincies en waterschappen De afgelopen…
20/05/2020

Grote meerderheid gemeenteraden heeft digitaal vergaderd. Evaluatiecommissie geeft eerste indrukken

Gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd…
20/05/2020

Participatie out of the toolbox

Snel de juiste werkvormen en middelen vinden bij je gemeentelijke of provinciale…
19/05/2020

Quick Scan Lokale Democratie is voor gemeente Haarlem ‘pure winst’

Wie als gemeente snel een beeld wil krijgen van de stand van de lokale democratie, kan gratis de…
15/05/2020

Meld je aan voor het webinar Quick Scan Lokale Democratie op 12 juni

Wat is de Quick Scan Lokale Democratie en hoe hebben gemeenten de Quick Scan ervaren? Wil jij…
15/05/2020

Online RES-overleg tussen volksvertegenwoordigers: even gluren bij de buren

Volksvertegenwoordigers in heel Nederland staan op dit moment voor de opgave te reflecteren op het…
11/05/2020

Van inspraak via meespraak, naar meemaak

Democratie in Actie zet in op het uitwisselen van kennis tussen gemeenten, provincies en…
07/05/2020

Een online regionale bijeenkomst van volksvertegenwoordigers over de concept-RES: het kan!

Op 1 april deden Claartje Brons en Elfride Willemse een oproep voor meer democratie in de…
29/04/2020

Digitaal inspreken

Met de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het tijdelijk mogelijk om als…
29/04/2020

Lees de column van Frank Speel: Het gemis van de wandelgangen

In het weekend liep ik na een lange week van digitaal vergaderen, e-mailen en telefoneren door de…
29/04/2020

Column Frank Speel: Het gemis van de wandelgangen

In het weekend liep ik na een lange week van digitaal vergaderen, e-mailen en telefoneren door de…
28/04/2020

"Zie hoe deze inwoners het beter weten dan hun gemeente en succesvol gebruik maken van het uitdaagrecht"

Kijktip: reportage over uitdaagrecht op NOS! Sinds het uitdaagrecht in het Regeerakkoord 2017-2022…
28/04/2020

"De coronacrisis: een tsunami aan meningen"

Naast dat René Cuperus regelmatig columns schrijft voor het programma Democratie in Actie, maakt…
24/04/2020

Nieuw! Webinars over Digitale inspraak en digitale participatie

Op 21 april 2020 werd duidelijk dat de strikte maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat het…
23/04/2020

Werkbezoek van ministerie van BZK aan digitale raadsvergadering

Op woensdagavond 22 april vond het digitale werkbezoek van Chris Kuijpers, directeur-generaal…
23/04/2020

Webinar Microsoft Teams speciaal voor Griffiers

Vrijdag 24 april van 10:00 tot 11:00 uur De afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen…
21/04/2020

Energietransitie & Corona: wat is mogelijk?

De energietransitie: het was al geen makkelijke opgave. De Coronacrisis brengt een hoop nieuwe…
14/04/2020

Commissie evalueert tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming al tijdens de looptijd

Vorige week is de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming van kracht geworden. Op…
10/04/2020

Ruimte in tijdsschema RES’en

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding hebben gevolgen voor het…
09/04/2020

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking

Op donderdag 9 april is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies,…
07/04/2020

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor…
07/04/2020

Webinar Online vergaderen en besluiten door raadsleden

Als alles meezit, is het gemeenteraden en raadscommissies toegestaan om binnenkort online te…
07/04/2020

“Een goed begin”, een verkenning naar burgerschapsstijlen

Gemeenten hebben steeds meer methoden tot hun beschikking om een brede of juist specifieke groep…
06/04/2020

Meld u aan voor het tweede webinar Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming

Het kabinet heeft op 27 maart ingestemd met het wetsvoorstel de Tijdelijke wet digitale…
01/04/2020

Column Claartje Brons en Elfride Willemse: De invloed van Corona op de energietransitie; niet minder, maar meer democratie

Door het corona virus is niet alleen het sociale leven, maar ook de maatschappij grotendeels…
30/03/2020

Praktijkvoorbeeld digitale besluitvorming: digitale raadsvergadering in Bodegraven-Reeuwijk

De spoedwet digitale besluitvorming moet het mogelijk maken voor gemeenten, provincies en…
30/03/2020

Meld je aan voor het webinar Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming

Er zijn strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat het Coronavirus zich te snel verspreidt. De…
27/03/2020

Tussenevaluatie: Samen leren van de Quick Scan Lokale Democratie

Hoe werkt de Quick Scan Lokale Democratie, hoe verloopt zo’n traject en wat levert het op? Ruim…
26/03/2020

Virtueel vergaderen in virustijden

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk had gisteravond de primeur met de eerste digitale…
25/03/2020

Groninger Participatiewerkboek: De kunst van het goede vragen stellen

‘Samen maken we de stad en de dorpen.’ Dat typeert de manier van werken in Groningen. En daarbij…
25/03/2020

Column Douwe Jan Elzinga: stemmingen in gemeenteraden moeten doorgaan

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga geeft in zijn columns een blik op het lokaal bestuur. Zijn…
19/03/2020

Alphen Centrum Begroot: inwoners digitaal betrekken bij het besteden van € 30.000 wijkbudget

Op zaterdag 1 februari is de participatietool ‘Alphen Centrum begroot’ op de Alphense markt …
17/03/2020

Hiska Ubels: Mogelijkheden en grenzen van een hoge mate van lokale zelfsturing door vrijwilligers in krimpgebieden

Rectificatie 23-3-2020 Hiska Ubels: Mogelijkheden en grenzen van een hoge mate van lokale…
17/03/2020

‘Aandacht voor recht en praktijk in de gemeente'

Geerten Boogaard aanvaardt Thorbeckeleerstoel Decentrale overheden. In het gemeentebestuur kan het…
13/03/2020

Investeer in raadsondersteuning

Een oproep aan raden om in zichzelf te investeren. De mogelijkheden zijn er. Het nut en belang des…
13/03/2020

Informatiekaarten warmtetransitie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie laten…
12/03/2020

Raadslidmaatschap steeds tijdrovender, wens voor fulltime raadslidmaatschap in grote gemeenten

Het aantal uren dat gemeenteraadsleden per week kwijt zijn aan hun werk als raadslid is gestegen.…
12/03/2020

Van vakmanschap naar iedereen kan het!

 “Van Plato en Aristoteles is veel te leren, maar veel beter is te leren aan de hand van…
12/03/2020

Meer steun voor Stedelijke sleutelfiguren in de wijk!

Stedelijke sleutelfiguren in de wijk zijn een onmisbare schakel tussen buurten, gemeente en…