Raadsledenbijeenkomst rivierenland e.o.

Datum
Tijd
12.00 - 18.00 uur
Over de bijeenkomst

De bijeenkomst van 6 september heeft de hamvraag: 'hoe geven we onze inwoners meer invloed op de politieke besluitvorming?'

Vanaf 12.30 welkom in het Heerenlogement

Waar? Het Heerenlogement, Markt 31, Beusichem

Voor wie? leden van en betrokkenen bij de gemeenteraden In Rivierenland
 

12.30

1. De deelnemers zijn tegen half een allemaal binnen. Ze zijn aangeschoven voor een energieke lunch via een lopend buffet, en gaan in groepjes aan de maaltijd (ca. 6 personen per tafel).

2. Maar het wordt geen rustig eetmoment: ze krijgen het al snel voor de kiezen.

Theater 'Vrij & Blij’

daagt de aanwezigen uit om eens goed te reflecteren op het lastige bestaan als raadslid, door hen een spiegel voor te houden en hun blinde vlekken, rigide rituelen en achterhaalde aannames uit te vergroten en ietwat te ridiculiseren. Het drietal prikkelt de genodigden zo nodig om ook zelf ‘met volle mond te praten’ en een bijdrage te leveren aan een welgemeende karikatuur van het raadslid in de 21e eeuw.

13.30

3. De tafels worden leeggeruimd en het serieuze werk gaat beginnen. In het midden van de zaal zet dagvoorzitter Ben Nitrauw het thema van de dag neer. Hij wordt daarbij geholpen door een paar kritische geesten die van buiten naar binnen kijken: ze bieden een frisse blik op het raadslid als ‘speler’ binnen de lokale samenleving.

14.00

4. Genoeg vermaak, nu mogen de deelnemers zelf aan de slag. Ze verdelen zich over een vijftal deelsessies om indrukken op te doen van hoe & of het ook anders kan. Drie sessies duren elk een krap uur en worden twee keer gehouden:

de raad gaat naar buiten – de raadsgriffier van Raalte neemt de aanwezigen mee en verhaalt over de ervaringen van ‘de raad op pad’ in zijn gemeente. Succesverhalen én mislukkingen komen in de sessie aan de orde.

de denkkracht van de inwoners benutten – de gemeente Zeist heeft daar inmiddels veelvuldig ervaring mee opgedaan, zoals bij ‘De Bezuinigingsdialoog’, ‘Toekomst Slot Zeist’ en ‘De Maaltijd van Zeist’. Daar willen ook wij meer van weten natuurlijk.

zeggenschap uit handen geven? – hoe gaat het in z’n werk als de raad een deel van zijn budget(recht) aan bewonersinitiatieven uitbesteedt? Community builder

Joop Hofman kent de succes- en faalfactoren en neemt ons daarin mee.

Twee sessies gaan verder de diepte in en duren elk bijna twee uur.

wie de jeugd heeft… – Bureau Kuseema traint en coacht jongeren in de kunst van het ‘adviesvangen’: het oppikken van de echte signalen van jongeren en het verbinden van de streetlife wereld met de systeemwereld van bestuur en politiek. De deelnemers krijgen hiervan een voorproefje: daarvoor laten we zelfs een tiental jongeren opdraven.

van debat naar dialoog – John van Balen, initiatiefnemer van Dialoogplein Nederland, betoogt niet alleen dat politici vaker naar de gespreksmethodiek van de dialoog moeten grijpen, maar laat de deelnemers ook daadwerkelijk ervaren dat het werkt.

16.00

5. Alle deelnemers komen terug in de plenaire ruimte, maar verdelen zich direct per gemeente voor een raadsberaad: met elkaar reflecteren ze op de sessies die hen – naar wij hopen – hebben geïnspireerd en vragen ze zich af:

• welke sessies hebben ons geïnspireerd?

• welke ideeën hebben we opgedaan die ook voor onze eigen gemeente / onze eigen raad interessant kunnen zijn om op te pakken?

• met welke experimenten zouden wij aan de slag kunnen gaan? en zouden we dat willen?

Uit het raadsberaad komen maximaal twee – aan de deelsessie gerelateerde - thema’s die de raadsleden graag willen agenderen binnen hun eigen raad, griffie en/of presidium.

16.45

6. Op dit punt aangekomen maakt de dagvoorzitter voor elk van de 5 thema’s plenair zichtbaar óf en zo ja welke (vertegenwoordigers van) gemeenteraden er mee aan de slag willen gaan.

17.00

7. In de wie-doet-het-met-wie-finale van de middag groeperen de aanwezigen zich – met een hapje en een drankje - rondom de thema’s met de opgaaf om samen te komen tot een paar procesafspraken, in de geest van:

• hoe vertellen we het onze raad (nl. dat we aan de slag willen met dit thema)

• wat zou onze eerste afspraak na vandaag kunnen zijn

• en kunnen we al agenda’s trekken om een mogelijk vervolg te bespreken.

Met als wenkend perspectief de toezegging dat de vervolgactie(s) worden ondersteund en gefaciliteerd door Democratie in Actie.

17.30

8. Afsluiting.

 

Locatie
Beusichem