Bijeenkomst over ‘ruimte in regels’

Datum
Tijd
18.00-21.00
Over de bijeenkomst

In het kader van het programma ‘ruimte in regels’ organiseert het ministerie van BZK een bijeenkomst voor raads- en Statenleden. Het doel van deze bijeenkomst is om zicht te krijgen op de knelpunten die u als volksvertegenwoordiger signaleert bij de uitvoering van de Gemeentewet/Provinciewet. Op basis van deze knelpunten wil het ministerie van BZK zicht krijgen op de behoefte aan toerusting en ondersteuning. 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Uiteraard is het mogelijk om een collega mee te nemen.

In de brief hiernaast staat meer informatie over het doel en het programma van de bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 november (18.00-21.00 uur) te Utrecht (provinciehuis Utrecht). U kunt zich aanmelden via deze link.

Locatie
Utrecht (Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6)